UITSTEL VAN OPENBAARMAKING JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2019 EN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

UITSTEL VAN OPENBAARMAKING JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2019 EN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

21/04/2020

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Mechelen, 21 april 2020, 18u – Overeenkomstig het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (“KB“), heeft FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG“) besloten om de openbaarmaking van haar jaarlijks financieel verslag 2019 uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Gelet op de praktische moeilijkheden die de Covid-19 pandemie met zich meebrengt, hebben er zich vertragingen voorgedaan op vlak van de auditwerkzaamheden. Het jaarlijks financieel verslag 2019 zal bijgevolg niet op 28 april 2020 worden bekendgemaakt, maar op een nader te bepalen datum.

FNG heeft, overeenkomstig het KB, ook besloten om haar jaarlijkse algemene vergadering die normaal gezien zou plaatsvinden op 29 mei 2020 uit te stellen. De jaarlijkse algemene vergadering zal niet plaatsvinden op de statutair bepaalde datum, maar op een nader te bepalen datum.

De exacte datum van de openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag 2019 en de jaarlijkse algemene vergadering zal worden gecommuniceerd van zodra hier meer duidelijkheid over bestaat.

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
België

KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu