QUORUM NIET GEHAALD VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VAN 19 MEI 2020

QUORUM NIET GEHAALD VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VAN 19 MEI 2020

18/05/2020

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Voorwetenschap

Mechelen, 18 mei 2020, 13:50 CEST – FNG Group NV, de dochtervennootschap van FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG”) heeft op 4 mei 2020 aangekondigd de houders van de obligaties die werden uitgegeven op 1 juni 2012 en 20 maart 2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene vergadering van obligatiehouders op 19 mei 2020. Uit het aantal aanmeldingen voor de buitengewone algemene vergadering van obligatiehouders is gebleken dat het vereiste quorum van ten minste drie vierde van de totale nominale waarde van de obligaties niet werd gehaald. De buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2020 zal derhalve niet plaatsvinden. De groep heeft de intentie om binnen korte termijn voor ieder van de uitstaande obligatieleningen een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde een uitstel van betalingen en standstill met drie maanden te verzoeken. Een dergelijk uitstel zal de groep de gelegenheid bieden om een herstelplan uit te werken met de verschillende stakeholders dat vervolgens ook aan de obligatiehouders zal kunnen worden voorgesteld.

Voor meer info

Gunther De Backer ׀ Woordvoerder

KBO: 0697.824.730

investorrelations@fng.eu
+32 475 90 39 09

FNG NV Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
(België)