OPROEPING VOOR DE TWEEDE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS OP 16 JULI 2020

OPROEPING VOOR DE TWEEDE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS OP 16 JULI 2020

01/07/2020

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorwetenschap

 

Mechelen, 1 juli 2020, 08:00 CEST – De vergadering van de houders van de obligaties met ISIN-code BE0002252212, met nominale waarde van EUR 45.000.000, uitgegeven door FNG Benelux Holding NV op 07.07.2016 en 19.06.2017 en met vervaldatum 07.07.2023, heeft het quorum niet bereikt om geldig te kunnen stemmen tijdens de eerste algemene vergadering van 26 juni 2020. Bijgevolg worden de obligatiehouders uitgenodigd voor een tweede algemene vergadering op 16 juli 2020, om 10 uur, die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De agenda en de volmacht van de obligatielening zijn beschikbaar op de website van de vennootschap: https://fng.eu/investor-relations-fng-benelux-holding/.

 

 

 

Voor meer info

Gunther De Backer ׀ Woordvoerder

KBO: 0697.824.730

investorrelations@fng.eu
+32 475 90 39 09

FNG NV Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
(België)