Openbaarmaking van de noemer

Openbaarmaking van de noemer

17/05/2019

Overeenkomstig artikel 15 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Gereglementeerde informatie

 

Mechelen 17 mei 2019, 17u40 – FNG NV (FNG, Euronext Brussel, Euronext Amsterdam) (“FNG”) heeft op haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2019 de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen goedgekeurd.

De statutaire invoering van het dubbelstemrecht werd eveneens goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De gegevens betreffende de stemrechtverlenende effecten, de stemrechten (noemer) en het kapitaal van FNG zien er na de statutaire invoering van het dubbelstemrecht als volgt uit:

–       Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 11.200.663

–       Het totaal aantal stemrechten bedraagt: 11.643.352

–       Het totaal kapitaal: 60.679.208,36 EUR

Indien de noemer wijzigt als gevolg van een verwerving of verlies van het dubbelstemrecht zal FNG een nieuw noemerpersbericht bekend maken. De noemer zal eveneens worden geactualiseerd op onze website (www.fng.eu) onder de rubriek “Investor relations” “FNG NV” “Share Information” .

FNG wenst haar aandeelhouders uitdrukkelijk te wijzen op eventuele kennisgevingverplichtingen die kunnen voortvloeien uit een stijging of daling van de noemer. Iedere kennisgeving dient onverwijld en uiterlijk binnen vier handelsdagen na bekendmaking van het noemerpersbericht worden verricht.

 

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu