Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

10/10/2019

(Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mechelen, 10 oktober 2019, 17u40 – FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG“) maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, dat zij op 9 oktober 2019 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) NV.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) NV heeft FNG bericht dat zij ingevolge het houden van een deelneming op het ogenblik van de beursintroductie op datum van de beursintroductie van FNG 7,35% van de stemrechten van FNG bezat en aldus de deelnemingsdrempel van 5% heeft overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

De op 4 oktober 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Houden van een deelneming op het ogenblik van de beursintroductie
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige persoon/personen: Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) NV, Vlaams Gewest
  • Transactiedatum: 9 juli 2018
  • Overschreden drempel (in %): 5
  • Noemer: 11.200.663
  • Details van de kennisgeving:
A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) NV 823.783 7,35%
Vlaams Gewest 0 0%
Subtotaal 823.783 7,35%
TOTAAL 823.783 7,35%

 

  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) NV wordt gecontroleerd door het Vlaams Gewest.

 

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving zelf, die op de website van FNG kan worden geraadpleegd in de rubriek Investor Relations – Belangrijkste aandeelhouders.

 

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu