Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

23/09/2019

Mechelen, 23 september 2019, 17.40 u – FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG“) maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, dat zij op 23 september 2019 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Stichting Administratiekantoor FNG.

Stichting Administratiekantoor FNG heeft FNG bericht dat zij, ingevolge de verwerving van stemrechtverlenende effecten op datum van de levering van de levering van deze effecten 7,29% van de stemrechten van FNG bezit en aldus de deelnemingsdrempel van 5% heeft overschreden.

  1. Inhoud van de kennisgeving

De op 19 september 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennisgeeft
  • Kennisgevingsplichtige persoon/personen: Stichting Administratiekantoor FNG
  • Transactiedatum: 24 augustus 2018
  • Overschreden drempel (in %): 5
  • Noemer: 11.200.663
  • Details van de kennisgeving:
A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Stichting Administratiekantoor FNG 816.250 7,29%
Subtotaal 816.250 7,29%
TOTAAL 816.250 7,29%

 

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving zelf, die op de website van FNG kan worden geraadpleegd in de rubriek Investor Relations – Belangrijkste aandeelhouders.

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu