Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

18/09/2019

Mechelen, 18 september 2019, 17u40 – FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG“) maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, dat zij op 17 september 2019 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van de heer Gerardus Pilon.

Gerardus Pilon (rekening houdend met de deelnemingen van zijn dochterondernemingen) heeft FNG bericht dat hij ingevolge de verwerving van stemrechtverlenende effecten op datum van de verwerving 6,30% van de stemrechten van FNG bezat en aldus de deelnemingsdrempel van 5% heeft overschreden. Op basis van de nieuwe noemer bezit Gerardus Pilon op heden 6,06% van de stemrechten van FNG.

  1. Inhoud van de kennisgeving

De op 17 september 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige persoon/personen: Gerardus Pilon, Fintell B.V., Fintell Business Services B.V., Mogali Comm.V. en FIPH B.V.
  • Transactiedatum: 10 mei 2019
  • Overschreden drempel (in %): 5
  • Noemer: 11.200.663
  • Details van de kennisgeving:

  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Gerardus Pilon controleert Fintell B.V., de moedervennootschap van Fintell Business Services B.V. die op haar beurt de moedervennootschap is van Mogali Comm.V. Mogali Comm.V. controleert FIPH B.V.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving zelf, die op de website van FNG kan worden geraadpleegd in de rubriek Investor Relations – Belangrijkste aandeelhouders.

 

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België

KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15

dieter.penninckx@fng.eu