Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

03/06/2019

(Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mechelen, 3 juni 2019, 17.40 u – FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG“) maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, dat zij op 29 mei 2019 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Dieter Penninckx, Anja Maes en Emmanuel Bracke.

Dieter Penninckx, Anja Maes en Emmanuel Bracke (rekening houdend met de deelnemingen van hun dochterondernemingen) hebben FNG bericht dat ze, gelet op de gewijzigde noemer (als gevolg van de invoering van het dubbel stemrecht), op heden 43,96% van de stemrechten van FNG bezitten. Zij hebben aldus de deelnemingsdrempel van 45% onderschreden.

1. Inhoud van de kennisgeving

De op 29 mei 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Passieve drempeloverschrijding
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige persoon/personen: Dieter Penninckx, Anja Maes, Emmanuel Bracke, 3NG NV, Greenway District BVBA, GW2 BVBA en Manco GDM BVBA
  • Transactiedatum: 17 mei 2019
  • Overschreden drempel (in %): 45
  • Noemer: 11.643.352
  • Details van de kennisgeving:

  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Dieter Penninckx, Anja Maes en Emmanuel Bracke controleren Greenway District BVBA, Greenway District BVBA controleert GW2 BVBA en GW2 BVBA controleert MANco GDM BVBA. Met andere woorden, Greenway District BVBA is de moedervennootschap van GW2 BVBA. GW2 BVBA is de moedervennootschap van MANco GDM BVBA. 3NG NV wordt gecontroleerd door Dieter Penninckx, Anja Maes en Emmanuel Bracke. 3NG NV is een onrechtstreekse dochtervennootschap van Greenway District BVBA.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving zelf, die op de website van FNG kan
worden geraadpleegd in de rubriek Investor Relations – Belangrijkste aandeelhouders.

 

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu