Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

29/05/2019

(Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mechelen, 29 mei 2019, 17.40 u – FNG NV (FNG, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam) (“FNG“) maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, dat zij op 24 mei 2019 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Société Fédérale de Participations et d’Investissement.

Société Fédérale de Participations et d’Investissement (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) heeft FNG bericht dat ze, gelet op de gewijzigde noemer (als gevolg van de invoering van het dubbel stemrecht), op heden 4,86% van de stemrechten van FNG bezit. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 5% onderschreden.

1. Inhoud van de kennisgeving

De op 24 mei 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Passieve drempeloverschrijding
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige persoon/personen: Société Fédérale de Participations et d’Investissement, Avenue Louise 32-46A, 1050 Brussel
  • Transactiedatum: 17 mei 2019
  • Overschreden drempel (in %): 5
  • Noemer: 11.643.352
  • Details van de kennisgeving:

  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: De Société Fédérale de Participations et d’Investissement is de moedervennootschap van Belfius Banque SA (ex Dexia Banque), die op haar beurt de moedervennootschap is van Belfius Insurance SA. De Société Fédérale de Participations et d’Investissement handelt in haar naam en voor rekening van de Belgische staat en wordt 100% aangehouden door de Belgische staat.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving zelf, die op de website van FNG kan
worden geraadpleegd in de rubriek Investor Relations – Belangrijkste aandeelhouders.

Voor meer info:

Dieter Penninckx
CEO

FNG NV
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen

België
KBO: 0697.824.730
Tel: +32 497 52 87 15
dieter.penninckx@fng.eu