Investeerders – FNG Benelux Holding

Investeerders – FNG Benelux Holding

FNG Benelux Holding (BE0655.955.867)

Algemene vergadering van obligatiehouders

Op grond van de voorwaarden van de obligaties uitgegeven op 7 juli 2016, is er een nieuwe uitgifte van obligaties waarvan de informatie kan worden geraadpleegd in het Offering Memorandum van 19 juni 2017, evenals de Investor Presentation.

Informatie over de algemene vergadering van de houders van de obligaties die werden uitgegeven op 7 juli 2016 kan worden teruggevonden in Voorwaarde 13 van het Offering Memorandum.

Informatie over de rechten verbonden aan de obligaties die werden uitgegeven op 7 juli 2016 en de financiële dienst kan worden teruggevonden in het Offering Memorandum en de bepalingen die werden opgenomen in de Agency Agreement.

Financiële informatie

Overeenkomstig artikel 10.2, (a) van de voorwaarden van de EUR 45.000.000 5,5% vastrentende obligaties met vervaldatum 7 juli 2023 uitgegeven door FNG Benelux Holding NV op 7 juli 2016 en 7 juli 2017 (de “Voorwaarden 2016-2017”); en
Overeenkomstig artikel 12.2 van de voorwaarden van de EUR 10,000,000 5% vastrentende obligaties met vervaldag 28 augustus 2018 uitgegeven door FNG Benelux Holding NV op 28 augustus 2018 onder het EUR 100,000,000 Medium Ter Note Programme (de “Voorwaarden 2018”); kan hier de financiële informatie per 31 december 2018 van FNG Benelux Holding NV worden geconsulteerd.

Aangezien FNG Benelux Holding NV vooralsnog niet tot een dividenduitkering heeft beslist, werd per 31 december 2018 geen Compliance Certificaat in de zin van artikel 10.2, (c) van de Voorwaarden 2016-2017 opgesteld en overgemaakt aan de Agent (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden 2016-2017).

·         Geconsolideerde cijfers FNG Benelux Holding NV
·         Jaarverslag FNG – 2018 (ENG)
·         Jaarverslag FNG – 2018 (NL)

Overeenkomstig artikel 12.2 van de Voorwaarden 2018 kan hier de expliciete verklaring van FNG Benelux Holding NV worden geconsulteerd.

·         Statement – FNG Benelux Holding NV

Overeenkomstig artikel 10.2, (a) van de voorwaarden van de EUR 45.000.000 5,5% vastrentende obligaties met vervaldatum 7 juli 2023 uitgegeven door FNG Benelux Holding NV op 7 juli 2016 en 7 juli 2017 (de “Voorwaarden”), kan hier de financiële informatie per 31 december 2017 van FNG Benelux Holding NV worden geconsulteerd.

Aangezien FNG Benelux Holding NV vooralsnog niet tot een dividenduitkering heeft beslist, werd per 31 december 2017 geen Compliance Certificaat in de zin van artikel 10.2, (c) van de Voorwaarden opgesteld en overgemaakt aan de Agent (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden).”

·         Geconsolideerde cijfers FNG Benelux Holding NV
·         Jaarverslag FNG N.V.

Overeenkomstig artikel 10.2, (b) van de voorwaarden van de EUR 20.000.000 5,5% vastrentende obligaties met vervaldatum 7 juli 2023 uitgegeven door R&S Benelux Holding NV op 7 juli 2016 (de “Voorwaarden”), kan hier de geauditeerde geconsolideerde financiële interim rekeningen per 31 december 2016 van R&S Benelux Holding NV worden geconsulteerd.

Aangezien R&S Benelux Holding NV vooralsnog niet tot een dividenduitkering heeft beslist, werd voor de geauditeerde geconsolideerde financiële interim rekeningen per 31 december 2016 geen Compliance Certificaat in de zin van artikel 10.2, (c) van de Voorwaarden opgesteld en overgemaakt aan de Agent (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden).

Ter informatie, het eerste boekjaar van R&S Benelux Holding NV loopt tot en met 31 december 2017, zodat pas in 2018 een eerste geauditeerde geconsolideerde jaarrekening met jaarverslag en commissarisverslag zal worden openbaar gemaakt.